Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelem

A Passzívház Akadémia Nonprofit Kft. számára kiemelt fontosságú célja a rendelkezésére bocsátott személyes adatok védelme, a természetes személyek információs önrendelkezési jogának biztosítása. A Passzívház Akadémia Nonprofit Kft. az interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére.

A Passzívház Akadémia Nonprofit Kft. bármely, a weboldalak használata során tudomására jutott személyes adatot a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló - érvényes jogszabályok (1992. évi LXIII. törvény) rendelkezései szerint kezel.

Amennyiben Ön bármely személyes adatát önként eljuttatja a Passzívház Akadémia Nonprofit Kft-hez, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a Passzívház Akadémia Nonprofit Kft. -az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig- nyilvántartsa és kezelje.

Adatok felvétele

A honlapon lévő információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges.

Egyes szolgáltatások (pl. álláshirdetésre jelentkezés) igénybevételéhez azonban, bizonyos személyes adatokra (pl. név, lakcím) szükség van. Ezekben az esetekben az adatok felvétele előtt a Passzívház Akadémia Nonprofit Kft. tájékoztatja az érintetteket az adatkezelés szabályairól, illetve beszerzi az adatkezelésre vonatkozó előzetes hozzájárulásukat, mely bármikor visszavonható.

A Passzívház Akadémia Nonprofit Kft. a honlap technikai üzemeltetése érdekében a következő, -személyes adatokat nem tartalmazó- automatikusan keletkező információkat használja fel átmenetileg:

Bizonyos esetekben anonim látogatásazonosító (cookies) is alkalmazásra kerül a weboldal felhasználói preferencia szerinti optimálása érdekében.

Adatok felhasználása, továbbítása

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Passzívház Akadémia Nonprofit Kft. az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy ezt követően hozzájárulását bármikor visszavonja.

A Passzívház Akadémia Nonprofit Kft. az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy számára -a jogszabályok által előírt kötelező esetek kivételével, illetve az érintett hozzájárulása nélkül- semmilyen körülmények között nem továbbítja.

A Passzívház Akadémia Nonprofit Kft. az Ön által megadott adatokat és információkat különösen, de nem kizárólagosan az alábbi célokra használhatja fel:

A Passzívház Akadémia Nonprofit Kft. -a vevői, partnerei és egyéb ügyfelei személyére, adataira, a Passzívház Akadémia Nonprofit Kft.-vel fennálló üzleti kapcsolataira vonatkozó- valamennyi információt üzleti titokként kezeli. Az üzleti titokként való kezelés alól csak az érintett adatszolgáltató adhat felmentést.

Adatbiztonság

A kezelt személyes adatok jogosulatlan felhasználása és az azzal kapcsolatos visszaélések elkerülése érdekében társaságunk kiterjedt műszaki és üzemeltetési biztonsági intézkedéseket alkalmaz. Biztonsági eljárásainkat rendszeresen ellenőrizzük és a technológiai fejlődéssel összhangban fejlesztjük.

Tájékoztatás

Írásbeli kérés esetén a Passzívház Akadémia Nonprofit Kft. tájékoztatja az érintetteket személyes adataik kezeléséről.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a Passzívház Akadémia Nonprofit Kft. weboldalairól más cégek és egyéb szervezetek weboldalára is eljuthat. Az azokon közölt adatok tartalmáért és helyességéért, illetve az Ön adatainak biztonságáért a Passzívház Akadémia Nonprofit Kft. nem vállal felelősséget. Ezen weboldalak használata esetén javasoljuk, hogy győződjön meg az adott oldalt megjelentető szervezet adatvédelmi politikájáról.


< Vissza
Tovább >